PRP máu tự thân là gì? vai trò của tiểu cầu trong phương pháp phép mô tự thân

PRP là gì?

Viết tắt của Platelet Rich Plasma có nghĩa là “huyết tương giàu tiểu cầu được cô đặc ở nồng độ cao”. PRP có thể thu được bằng việc tách máu của bản thân thành huyết tương và tiểu cầu, huyết cầu thông qua may ly tâm, và chỉ lấy phần huyết tương có tiểu cầu được cô đặc ở nồng độ cao để tiêm.