Phẫu thuật tăng kích thước dương vật bằng phương pháp ghép mô tự thân

Phẫu thuật tăng kích thước dương vật bằng phương pháp ghép mỡ vi mô tự thân

Hiệu quả tăng kích thước tối đa và không có tác dụng phụ

Sử dụng mô mỡ tự thân, do đó không có phản ứng đào thải